UAB „LBI“ – moderni baldų gamybos įmonė, 2020 m. rugsėjo mėn. sėkmingai užbaigė investicinį projektą „Oro valymo diegimas UAB „LBI“ ir taršos mažinimas”, projekto sutarties Nr. LAAIF-S-39(2019), kurį iš dalies finansuoja biudžetinė įstaiga Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas (LAAIF), administruoja Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA). Projekto įgyvendinimui skirtas 61 800 Eur finansavimas. 

UAB „LBI“ įdiegė oro valymo įrangą, kurios dėka įmonėje iki minimumo sumažintas į aplinką išmetamų pavojingų teršalų, susidarančių baldų gamybos technologinių operacijų metu, kiekis, mažinama pavojingų medžiagų kaupimosi gyvuosiuose organizmuose grėsmė bei neigiamas poveikis žmonių sveikatai, sukurtos prielaidos darbuotojų darbo sąlygų gerėjimui. Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo skirta parama leido įmonei įdiegti pažangią įrangą, darbas kuria ne tik leis prisidėti prie švaresnės aplinkos kūrimo, bet ir padidins įmonės konkurencingumą bei produktyvumą šalies mastu, bus vykdomos pagrindinės visų lygių aplinkosaugos direktyvose bei kituose norminiuose aktuose keliamos užduotys – imtis visų galimų ir ekonomiškai pateisinamų priemonių teršalų kiekiui bei neigiamam poveikiui visuomenės sveikatai ir aplinkai mažinti, kurti ir diegti tausiąsias technologijas, taupyti gamtos išteklius, imtis modernių efektyvių išteklių naudojimo sprendimų, atsižvelgiant į ilgalaikius gamtinių ekosistemų ir verslo (žmonių) poreikius.

Jums taip pat gali patikti

naujas

UAB „LBI“ pagrindinė veikla visuomeninės paskirties, virtuvės, vonios ir kitų baldų gamyba. Įmonė siekdama padidinti įmonės pajamas ir pelningumą, vykdo projektą „E. komercijos modelio diegimas

Skaityti daugiau »