Slide 3 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here

SAULĖS ELEKTRINĖS ĮRENGIMAS BALDŲ PRAMONĖS ĮMONĖJE UAB „LBI“

Projektu siekiama įgyvendinti atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) plėtrą – investuoti į saulės energijos elektrinę. AEI įdiegimas leis sumažinti išlaidas elektros energijai, taip pat į aplinką išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (anglies dioksido, metano) ir kitų orą teršiančių emisijų kiekius. Šio projekto įgyvendinimas leis ne tik mažinti sąnaudas, bet ir tapti įmone, prisidedančia prie klimato kaitos padarinių mažinimo.

Augant energijos paklausai visame pasaulyje, tradiciniai energijos ištekliai nyksta, o jų įsigijimo būdai kenkia aplinkai. Atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) plėtra yra patraukli tradicinės energetikos alternatyva.

Projekto tikslas – energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo didinimas.

Projekto veiklos – UAB „LBI“ įdiegs energijos efektyvumo priemones ir sieks, kad visas pagamintas atsinaujinančios energijos kiekis sudarytų 185,032 MWh/per metus.

Bendra projekto vertė 150 626,00 Eur, iš kurių 96 968,20 Eur skirta iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projektas pradėtas 2023 m. liepos 28 d. ir bus įgyvendintas iki 2025 m. liepos 31 d.

Bendrai finansuoja Europos Sąjunga

UAB „LBI“ – moderni baldų gamybos įmonė, 2020 m. rugsėjo mėn. sėkmingai užbaigė investicinį projektą „Oro valymo diegimas UAB „LBI“ ir taršos mažinimas”, projekto sutarties Nr. LAAIF-S-39(2019), kurį iš dalies finansuoja biudžetinė įstaiga Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas (LAAIF), administruoja Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA). Projekto įgyvendinimui skirtas 61 800 Eur finansavimas. UAB „LBI“ įdiegė oro valymo įrangą, kurios dėka įmonėje iki minimumo sumažintas į aplinką išmetamų pavojingų teršalų, susidarančių baldų gamybos technologinių operacijų metu, kiekis, mažinama pavojingų medžiagų kaupimosi gyvuosiuose organizmuose grėsmė bei neigiamas poveikis žmonių sveikatai, sukurtos prielaidos darbuotojų darbo sąlygų gerėjimui. Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo skirta parama leido įmonei įdiegti pažangią įrangą, darbas kuria ne tik leis prisidėti prie švaresnės aplinkos kūrimo, bet ir padidins įmonės konkurencingumą bei produktyvumą šalies mastu, bus vykdomos pagrindinės visų lygių aplinkosaugos direktyvose bei kituose norminiuose aktuose keliamos užduotys – imtis visų galimų ir ekonomiškai pateisinamų priemonių teršalų kiekiui bei neigiamam poveikiui visuomenės sveikatai ir aplinkai mažinti, kurti ir diegti tausiąsias technologijas, taupyti gamtos išteklius, imtis modernių efektyvių išteklių naudojimo sprendimų, atsižvelgiant į ilgalaikius gamtinių ekosistemų ir verslo (žmonių) poreikius.

E. komercijos modelio diegimas įmonėje UAB „LBI“ skaitmenizuojant pardavimo sandorius

UAB „LBI“ pagrindinė veikla visuomeninės paskirties, virtuvės, vonios ir kitų baldų gamyba. Įmonė siekdama padidinti įmonės pajamas ir pelningumą, vykdo projektą „E. komercijos modelio diegimas įmonėje UAB „LBI“ skaitmenizuojant pardavimo sandorius“. Projektas įgyvendinamas pagal Europos regioninės plėtros fondo lėšų iš dalies finansuojamą priemonę „E. komercijos modelis COVID-19“. Iš Europos regioninio plėtros fondo projektui įgyvendinti skirta 49 725,00 Eur. Visa projekto vertė – 66 300,00 Eur. Įgyvendinant projektą bus sukurta klientų savitarna el. prekybos platformoje ir išteklių valdymo sistemos integracija. Projektas pradėtas 2022 m. vasario 22 d. ir bus įgyvendintas iki 2023 m. vasario 21 d.

Projekto įgyvendinimas leis klientams įmonės gaminamus korpusinius baldus pasiekti bet kur ir bet kuriuo metu, o taip pat atsiskaityti už juos, o išteklių valdymo sistemos integravimas skaitmenizuos išteklių valdymo procesus šiems užsakymams. Ši priemonė sujungs ir padidins įmonės verslo procesų efektyvumą.

E-pardavimo sandorių skaitmeninimas išskirs įmonę iš kitų analogiška veikla užsiimančių įmonių. Po projekto įgyvendinimo išaugsiantis įmonės potencialas, produktyvumas bei pardavimų apimtys didins pajamas ir pelningumą, o tai tvaraus ir ilgalaikio įmonės vystymosi bei plėtros būtina sąlyga. Projekto pagalba bus formuojamas ilgalaikis įmonės žinomumas bei pridedamoji vertė, kuri turės tiesioginės įtakos įmonės konkurencingumui Lietuvos ir užsienio rinkose ne vienerius metus po projekto įgyvendinimo.

 

Įmonės gamybos procesų skaitmenizavimas, didinant darbo našumo ir veiklos efektyvumo rodiklius

UAB „LBI“ įgyvendina projektą „Įmonės gamybos procesų skaitmenizavimas, didinant darbo našumo ir veiklos efektyvumo rodiklius“. Projektas įgyvendinamas pagal Europos regioninės plėtros fondo lėšų iš dalies  finansuojamą  priemonę „Pramonės skaitmeninimas LT“. Projektui įgyvendinti skirta iki 222 613,00 EUR tinkamoms išlaidoms finansuoti. Visa projekto vertė – 690 220,00 EUR. Projektas pradėtas 2020 m. gruodžio 1 d. ir bus įgyvendintas iki 2022 m. gruodžio 1 d.

Įgyvendinant projektą bus įsigytos programuojamos dvipusės baldų detalių kraštų apdirbimo staklės ir programuojamas gręžimo-frezavimo centras. Įdiegta baldų projektavimo ir pjovimo optimizavimo programinė įranga automatizuos ir optimizuos technologinius procesus.

Projekto įgyvendinimas sudarys sąlygas nuolatiniam įmonės veiklos rezultatų gerinimui, produktyvumo didėjimui, o tai tvaraus ir ilgalaikio įmonės vystymosi ir plėtros būtina sąlyga, sukursianti tiesioginę naudą įmonei ne vienus metus po projekto įgyvendinimo. Įdiegta moderni įranga  leis įmonei produkciją gaminti efektyviau, su mažesnėmis sąnaudomis ir taip didins jos konkurencingumą tiek vietinėje, tiek tarptautinėje rinkoje.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.